هیئت مدیره شرکت توفرم

میثم زین العابدین

مدیریت داخلی
تلفن مستقیم: 09128896610
ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

خانم لواسانی

کارشناس ارشد حسابداری

ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

خانم توسلی

مدیریت بخش فروش
تلفن مستقین: 09101926691
ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

مجتبی زین العابدین

مدیریت کارخانه
تلفن مستقیم: 09127034522 - 56718527
ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

خسرو احمدوند

کارشناس ارشد عمران
تلفن مستقیم: 09101926692
ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

خانم سنایی

کارشناس ارشد فروش
تلفن مستقیم: 09101493730
ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

یاسر زین العابدین

مدیریت

ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

مرتضی تهرانی

مدیریت اجرایی
تلفن مستقیم: 09128896620
ایمیل : 2fromgroup@gmil.com

خانم اشرف زاده

کارشناس ارشد فروش
تلفن مستقیم: 09354535466
ایمیل : 2fromgroup@gmil.com