آلاچیق و پرگولا

طراحی و ساخت آلاچیق و پرگولا، لوور چوبی و درهای چوبی