نمای چوبی

کارفرما:مهندس شاه محمدی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس شاه محمدی…
کارفرما:مهندس محمدی سال:1390 ساختمان مسکونی آقای مهندس محمدی در حوالی…
کارفرما : آقای مهندس سرداب سایز چوب 19.117 UTV
کارفرما:آقای نورانی سال:1392 رستوران آقای نورانی در برج میلاد تهران…
کارفرما:مهندی زهرایی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس زهرایی در حوالی…
کارفرما:مهندس حاجیلو سال:1391 ساختمان مسکونی آقای مهندس حاجیلو در پونک…
کارفرما:مهندس قاضی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس قاضی درسعادت آباد…
کارفرما: مهندس مرتضوی سال:1393 ساختمان مسکونی آقای مهندس مرتضوی درشریعتی…
کارفرما:آقای شمس سال:1393 ساختمان مسکونی آقای شمس در لواسان واقع…
کارفرما:مهندس تهرانی سال:1393 ساختمان اداری آقای مهندس تهرانی شهرک نفت…
کارفرما: مهندس صادقی سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس صادقی در…
کارفرما:مهندس عابدینی سال:1392 ساختمان مسکونی مهندس عابدینی در خیابان جنت…
کارفرما:مهندس نباتیان سال:1392 ساختمان مسکونی آقای مهندس نباتیان در حوالی…
کارفرما: مهندس مرعشی سال: 1391 ساختمان مسکونی آقای مهندس مرعشی…
کارفرما: مهندس حاجیلو سال: 1389 ساختمان مسکونی آقای مهندس حاجیلو…
کارفرما: مهندس حاجیلو سال: 1389 ساختمان مسکونی آقای مهندس حاجیلو…
کارفرما: مهندس صالحی سایز چوب: 19.117
کارفرما: مهندس بسطامی سایز چوب: 19.92
کارفرما: مهندس فلاح سایز چوب: 19
کارفرما:آقای اشرفی سال:1391 ساختمان اداری دولتی آقای اشرفی حوالی اتوبان…
کارفرما:آقای جعفری سایز چوب 26.117 SHP پروژه واقع در خیابان…
کارفرما:آقای عطایی سایز چوب 19.117 SHP پروژه واقع در خیابان…
کارفرما : آقای قموشی سایز چوب 19.117-42.140-42.68 SHP پروژه روف…
کارفرما : آقای معصومی سایز چوب 20.117 ASH پروژه واقع…
کارفرما : آقای مهندس حکیمی سایز چوب 19.117 SHP پروژه…
کارفرما:آقای مهندس مرادی سایز چوب 19.92 SHP
کارفرما: آقای صدری سایز چوب 140-19
کارفرما: آقای فتحی سایز چوب 19-118