محوطه سازی پشت بام-میدان کاج

کارفرما:مهندس قموشی

سال:1393

پروژه روف گاردن یا باغ بام در منطقه سعادت آباد تهران واقع شده است. طراح و اجرا این پزوژه بر عهده شرکت توفرم بوده و چوبهای متنوعی و در مقاطع مختلفی در این پروژه استفاده شده است.در کف این پروژه از چوب ASH بکار گرفته شده است

  • 31
  • 32
  • 321
  • 33
  • 34
  • 35

بازدید 1009413 بار