پونک-بهار

Rating:
(0 votes)
25410 times

سال:1392

ساختمان مسکونی آقای مهندس شاه محمدی حوالی میدان پونک واقع شده است. برای آراستن نمای این پروژه از چوب ترمووود کاج به عنوان چوب نما استفاده شده است. مقاطعی که در این پروژه بکار رفته است، مقاطع 117*19 وSHP است. برای محافظت از چوب ها از رنگTeknos استفاده شده است که مخصوص چوب ترموود است.

2.JPG1.JPG3.JPG


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com